Одјава на возило

Потребни документи за одјава:
Барање за одјава кое се добива на шалтерите на ЗВС или во МВР.
Сообраќајна дозвола.
Регистарски таблици.
Лично сопственикот на возилото кое се одјавува.
Доколку се работи за правно лице кое одјавува возило, тогаш е потребно полномошно на лицето кое ќе го одјавува возилото.
Возилото го одјавува лично сопственикот на возилото, во стручните служби на МВР (Одделение за сообраќај – Македонска телевизија).