Станица Кисела Вода

Станица за технички преглед
Кисела Вода
Ул. Народни Херои бр.16 Скопје
Тел.: +389 2 2782 610
Моб.: +389 78 320 340