Профактура за технички преглед и регистрација


По праќање на бараните податоци ќе добиете профактура со износот кој треба да го платите за регистрација на Вашето возило.


ПРОДОЛЖУВАЊЕ/ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО
(C.2.1) Име (C.2.2) Презиме-назив на сопственикот на возилото
Одберете станица каде сакате да го регистрирате Вашето возило
(C.2.3) адреса на постојано живеалиште – (седиште)
(А) Регистарска ознака на возилото
(Ј) Категорија и вид на возилото
(D.1) Марка
(D.2) Тип
(P.1) Зафатнина на моторот (cm3)
(G) маса на возилото (kg)
(P.2) Силина на моторот (kW)
Сообраќајната дозвола може да има максимум 6 печати на задната страна, во колку е исполнета се вади нова. За прва регистрација потребно е нова сообраќајна дозвола.
КОНТАКТ
1 + 4 =
Антиспам заштита