ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Ваучер 30%

Нашите станици за технички прегледи располагаат со најнова технологија која Ви нуди брз, целосен и сигурен сервис. Нашите клиенти и нивната сигурност се на прво место. Големиот број на возила кои секојдневно поминуваат во Нашите технички станици се Нашиот доказ за квалитет и услуга. Доверете ни го Вашето возило и Ние соодветно ќе се погрижиме за него.

Технички Преглед

Нашите станици за технички прегледи располагаат со најнова технологија која Ви нуди брз, целосен и сигурен сервис. Нашите клиенти и нивната сигурност се на прво место. Големиот број на возила кои секојдневно поминуваат во Нашите технички станици се Нашиот доказ за квалитет и услуга. Доверете ни го Вашето возило и Ние соодветно ќе се погрижиме за него.