Услуги


Хомологација

Хомологација
  • Единечно одобрување на возила (хомологација)
  • Индентификација и оценка на техничка состојба (и за трактори)
  • Одобрување на преправени возила (атест-ТНГ, КЗГ, Фолија, Кука)
  • Потврди за исполнување на посебни техничко-експлоатaциони услови (м6)

Осигурување

Осигурување
  • Животно осигурување
  • Неживотно осигурување
  • Штети
  • Зелен картон

Пријава на моторно возило

Пријава моторно возило

Издавање пробни таблици

Издавање пробни таблици

Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство

Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство

Меѓународна возачка дозвола

Меѓународна возачка дозвола
2 фотографии
Возачка дозвола
Лична карта или пасош
Цена 1062,00
 

Регистрација на возила


Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство

Меѓународна возачка дозвола

Меѓународна возачка дозвола

Меѓународна возачка дозвола

Страници